Lời Nguyện cho năm Ngân Khánh Giáo Xứ

 A PRAYER FOR OUR SILVER JUBILEE YEAR

God our Father, / we your people of Mother of Perpetual Help Parish, / praise you for your goodness / and thank you for your gifts in the last 25 years. / Make us faithful followers of your Son / and help us to fall in love with the Church which Jesus began. / Father, / bless our community with good and holy families. / Raise up from our parish / dedicated and generous leaders / who will serve as lay ministers, / deacons, / religious brothers and sisters, / and priests.

Be with the sick and the suffering in our parish. / Fill us with love for those in need of our help. / We call upon you, O Most Holy Trinity, / through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of Perpetual Help, our patroness / to make this Silver Jubilee, a year of grace. / May we become a gift to the Church and the world. / Amen.

(Adapted from “A Prayer for Our Jubilee Year” of St. John Vianney Parish, Ontario, Canada)

 

LỜI NGUYỆN CHO NĂM NGÂN KHÁNH GIÁO XỨ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, / chúng con là đoàn dân của Chúa tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này. Chúng con xin chúc tụng Cha vì Cha tốt lành / và cảm tạ Cha vì Cha ban nhiều ân sủng trong suốt 25 năm qua. / Xin Cha biến chúng con thành những người môn đệ của Con Cha / và giúp chúng con yêu mến Giáo hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập. / Lạy Cha, / xin Cha chúc lành cho cộng đoàn chúng con qua những gia đình tốt lành và thánh thiện. / Xin Cha nâng dậy từ trong giáo xứ chúng con / những người lãnh đạo tận tâm và quảng đại / biết phục vụ đoàn dân Chúa trong vai trò thừa tác viên giáo dân, / phó tế, / tu sĩ / và linh mục.

 Xin Cha hãy ở cùng với những người đau yếu và khổ sở trong Giáo xứ chúng con. / Xin Cha hãy đổ đầy tâm hồn chúng con tình yêu đối với những người khốn cùng đang cần chúng con giúp đỡ. / Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, / nhờ lời cầu bàu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là vị bổn mạng của Giáo xứ, / xin biến Năm Ngân Khánh này thành một năm tràn đầy ân sủng. / Xin Cha hãy làm cho chúng con thành những tặng phẩm cho Giáo hội và toàn thể thế giới. / Amen.

(Phỏng theo “Lời Nguyện Cho Năm Kỷ Niệm của Giáo xứ Thánh Gioan Vianney, Ontario, Canada)

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com