Thông Báo về Đặc San Giáo Xứ 25 Năm (24/3/2018)

 

Giáo Xứ sẽ phát hành Đặc San mừng 25 năm vào cuối tháng 6 năm 2018. Ban Biên Tập đón nhận bài vở đóng góp cho Đặc San gồm:
* Tất cả thể loại: Văn xuôi, thơ, tùy bút, phóng sự, ký sự, hồi ký, truyện ngắn, ghi nhận sinh hoạt…
* Nội dung: sinh hoạt của các Đoàn thể, Ban ngành, tâm tình cá nhân trong việc sống đạo, chuyện gia đình, phục vụ, gương sống đức tin, giáo dục con cái, kinh nghiệm sống qua những thay đổi tốt, xấu trong đời sống gia đình, …tất cả những vấn đề người viết cảm nhận được qua các sinh hoạt trong mọi khía cạnh của giáo xứ.
1) Điều lệ gửi bài:
a. mỗi bài dài nhất là 1,500 chữ.
b. Bài đánh máy dạng Unicode.
c. Ngoài bút hiệu dùng trong bài viết, xin ghi rõ tên thật và số phone, để BBT tiện liên lạc khi cần thiết.
2) Thời hạn gửi bài:
a. Từ Chúa nhật 25 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2018.
b. Gửi về địa chỉ Email: Sinhkyyeu25@gmail.com hoặc dmhcggarland@gmail.com
Ghi chú: Các hội đoàn, ban ngành viết về những sinh hoạt của mình có thể gửi hình muốn đăng kèm theo bài.

 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com