Đọc Kinh Tôn Vương (20/05/2018)

 

Giáo Khu  1 Ô/B Võ Cường 214-463-6101
    1302 N. Shiloh Rd. Apt# 147, Garland, TX 75042  
Giáo Khu  3 A/C Thành và Mỹ Tiên 469-422-9197
    1906 Goliad Dr., Garland, TX 75042  
Giáo Khu  4 Ô/B Đinh Văn Lịch 469-826-1507
    2537 Meadow Dr., Garland, TX 75040  
Giáo Khu  7 A/C Nguyễn Văn Triệu & Phượng 214-504-4809
    4932 Auburn Ave., Mckinney, TX 75070  
Giáo Khu  11 Bà Nguyễn Thị Mão 214-394-9827
    6104 Crestmoor Lane, Sachse, TX 75048  
       


Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com