Đọc Kinh Tôn Vương (23/9/2018)

 

Giáo Khu 4   Ô/B Đinh Văn Lịch 469-826-1507
    2537 Meadow Dr., Garland, TX 75040  
Giáo Khu 7   Chị Trẩn Kim Anh 949-690-0661
    1530 Creek Springs Dr., Allen, TX 75002  
Giáo Khu 8   A/C Đoàn Văn Thanh 469-487-5103
    7613 N Point Drive,    Rowlett, TX 75089

Giáo Khu 1

A/C  Thanh Hai & Trang
          2106 Aspen Ln.
         (469)317-3161
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com