Đọc Kinh Tôn Vương (21/10/2018)

Giáo Khu  1 Ô/B Hoàng Vang 214-603-6662
    4101 Herald Dr., Garland, TX 75044  
Giáo Khu  2 Bà Vũ Linh Chương 214-317-1255
    2921 Flagstone Dr., Garland, TX 75044  
Giáo Khu  4 Chị Đoàn Ngọc Khuyên  469-235-0228
    2714 Forest Park Dr., Garland, TX 75040  
Giáo Khu  7 A/C Hưng Nguyễn và Tiên 972-559-0081
    814 Fairlawn St., Allen, TX 75002  
Giáo Khu  11 A/C Lê Tấn Dũng & Vàng 972-384-0366
    123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com