Đọc Kinh Tôn Vương (04/11/2018)

 

Chúa Nhật Ngày 4/11/2018   Lúc 7:00PM    
       
Giáo Khu  2 A/C Dũng Thảo 972-414-9033
    2818 Silverdale Lane, Garland, TX 75044  
Giáo Khu  3 A/C Trinh Quang & Hà Hương 214-450-1079
    2809 Oakspring Dr., Garland, TX 75044  
Giáo Khu  4 Ô/B Đinh Viết Khoản 972-530-8529
    3314 Enclave Ct., Garland, TX 75040  
Giáo Khu  7 A/C Lê Minh & Vân 214-310-7474
    3709 Lindale Dr., Mckinney, TX 75070  
Giáo Khu  11 A/C Huỳnh Tấn Việt & Vân 214-674-9061
    302 Love Bird Lane, Murphy, TX 75094  
       
                   Thứ Bảy Ngày 3/11/2018   Lúc 7:30PM    
    Đoàn Liên Minh Thánh Tâm   
    Ô/B Hoàng Vang 214-603-6662
    4101 Herald Dr., Garland, TX 75044  
                   Thứ Bảy Ngày 17/11/2018   Lúc 7:30PM    
    Ô/B Phạm Nam   
    2529 Neal Dr., Garland, TX 75040  214-991-8988
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com