ĂN CHAY THEO TINH THẦN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

* Chay những lời gây thương tổn, nhưng nói những lời tử tế.
* Chay sự buồn rầu, nhưng lấp đầy mình lòng biết ơn.
* Chay sự giận dữ, nhưng giữ lòng nhẫn nại.
* Chay thái độ bi quan, nhưng lấp đầy mình niềm hy vọng.
* Chay nỗi bận tâm, nhưng để lòng tín thác vào Thiên Chúa.
* Chay những tiếng phàn nàn, mà vui hưởng sự đơn giản.
* Chay sự vội vã, nhưng sống tinh thần tâm tình cầu nguyện.
* Chay sự cay nghiệt, nhưng lấp đầy mình với niềm vui.
* Chay sự ích kỷ, nhưng vun trồng lòng trắc ẩn.
* Chay lòng thù hận, để lòng mình được an hòa.
* Chay bớt lời nói, để lòng được lặng thinh và lắng nghe.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com