CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU 3 (13/5)

Nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima vào thứ Hai ngày 13 tháng 5, Bổn mạng của Giáo khu 3, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc mừng Giáo khu 3. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, ban cho mỗi gia đình trong Giáo khu được muôn ơn lành của Chúa, để góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com