Việc Làm: Job Wanted

1.  Security Technician, Security Dept.

2.  HVAC Technician

3.  PE Aide-Handley Elementary

Xin nhấn vào job headline bên trên để có thêm chi tiết.

Kính chúc quý vị nhiều may mắn.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com