Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót (14 -23/4)

Kể từ thứ Sáu Tuần Thánh 14/4/2017 đến Chúa nhật II Phục Sinh tức Chúa nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót 23/4/2017, Giáo xứ có làm việc kính Lòng Chúa Thương Xót 20 phút trước mỗi Thánh lễ. Xin mọi người tham dự Thánh Lễ vui lòng đến sớm hơn thường lệ để cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, thế giới và Giáo hội hoàn vũ được cảm nghiệm tình yêu thứ tha của Thiên Chúa. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com