Chúc Mừng Các Tân Tòng

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hân hoan chúc mừng các Anh Chị Tân Tòng nhân dịp đón nhận các Bí Tích Khai Tâm (Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức) trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ 30 tối thứ Bảy ngày 15/4/2017.

 *** Ba Bí Tích Khai Tâm ***

 Nguyễn Thị  Kiều Diễm, Nguyễn Bảo Quỳnh Quyên, Văn Duy Tân, Hồ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Nguyễn Thủy Dương, Nguyễn Thị Hoàng Nhã, Ngô Anh Khoa, Lê Khánh Chương, Trần Huỳnh Minh Tài, Phạm Phan Hiếu Hạnh, Triệu Thị Minh Huệ

** Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức **

Nguyễn Thảo Emily, Trịnh Tú Phương, Huỳnh Thái Sơn & Peter Nguyễn

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an, niềm vui và hạnh phúc cho các Anh Chị Tân Tòng trong cuộc hành trình đức tin Công giáo.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com