Chúc Mừng Các Em Thiếu Niên Rước Lễ Lần Đầu

 Giáo xứ hân hoan chúc mừng 10 em thiếu niên (teens) trong Lớp Giáo Lý Khai Tâm lãnh nhận Bí tích Thánh Thể do Cha Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải chủ tế trong thánh lễ 12giờ trưa Chúa nhật Phục Sinh 16/04/2017:

Đôminicô Đỗ Lê Hoàng, Martinô Hồ Gia Bảo, Maria Hồ Gia Hân, Têrêsa Lê Kristine, Phêrô Nguyễn Ngọc Minh Mẫn Alex, Maria Phạm Ngọc Nhi Allison, Ana Phạm Thuy Trâm Ashley, Giuse Sử Vinh Khang Tony, Phêrô Trần Gia Hòa; Phêrô Võ Quốc Huy

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là trung tâm cuộc sống các em! Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com