Giáo Lý, Việt Ngữ và TNTT Đi Học và Sinh Hoạt Trở Lại

Các em học sinh Chương trình Giáo lý-Việt ngữ và Thiếu nhi Thánh Thể sẽ đi học và sinh hoạt trở lại vào Chúa nhật 23/4/2017.

Faith Formation-Vietnamese Language Classes and Eucharistic Youth Movement in the parish will resume their activities on Sunday April 23, 2017. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com