Quy Định Về Việc Xử Dụng Sân Đậu Xe Mới

Nhờ ơn Chúa ban Giáo xứ có một bãi đậu xe rất rộng rãi với tất cả là 725 chỗ đậu (325 chỗ cũ & 400 chỗ mới). Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự cộng tác tích cực hơn nữa của mọi người trong việc gìn giữ nơi đậu xe một cách an toàn và sạch sẽ bằng cách; vì thế, Giáo xứ yêu cầu mọi người tuân thủ những qui định sau đây:

- KHÔNG ĐẬU XE TRÊN SÂN ĐẬU XE MỚI NGOẠI TRỪ NHỮNG NGÀY LỄ CUỐI TUẦN & CÁC LỄ ĐẶC BIỆT.

- KHÔNG LÁI XE NHANH ĐỂ TRÁNH GÂY TAI NẠN

- KHÔNG BƯỚC TRÊN CỎ HOẶC BẺ CÂY

- KHÔNG ĐUA XE ĐẠP HOẶC SKATING TRONG SÂN

- KHÔNG ĐẬU XE DỌC THEO VẠCH ĐỎ DÀNH CHO XE CỨU HỎA (FIRE LANE) kể cả vào ngày thường. Những ai vi phạm, sau 2 lần cảnh cáo, xe người đó sẽ bị kéo.

- KHÔNG ĐẬU XE VÀO NHỮNG NƠI DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẾU KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP (PERMIT). Giáo xứ chỉ có 12 chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật ở Sân Đậu Xe cũ mà thôi (không có ở Sân Đậu Xe mới). Những chỗ đậu xe đặc biệt này chỉ dành cho người hội đủ điều kiện tức là chính người lái xe là người khuyết tật hoặc chở người khuyết tật. Những ai vi phạm, sau 2 lần cảnh cáo, xe người đó sẽ bị kéo. Đồng thời, trong tinh thần liên đới biết quan tâm đến những người khuyết tật khác đến sau, cho dẫu một người khi có giấy phép đậu xe dành riêng cho người khuyết tật nhưng nếu đến nhà thờ sớm và có thể đi bộ được mà không quá khó khăn, xin vui lòng đậu ở những chỗ đậu bình thường.

- KHÔNG TỰ TIỆN ĐẬU XE QUA ĐÊM TRONG KHUÔN VIÊN CỦA GIÁO XỨ NẾU KHÔNG CÓ PHÉP CỦA CHA CHÍNH XỨ. Xe sẽ bị kéo nếu đậu 24 giờ trong khuôn viên Giáo xứ mà không có phép.

- TUÂN THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA BAN TRẬT TỰ & NHỮNG TẤM BẢNG CHỈ DẪN. Mặc dầu Giáo xứ có Sân Đậu Xe mới nhưng chỉ có một con đường vào và ra là Apollo Road. Vì thế, để việc ra vào được mau chóng và an toàn, xin mọi người vui lòng kiên nhẫn tuân theo sự chỉ dẫn của Ban Trật Tự.

- ĐẬU XE ĐÚNG CÁCH ĐỂ TRÁNH ĐỤNG XE HOẶC LẤN CHỖ ĐẬU XE BÊN CẠNH.

- KHÓA XE CẨN THẬN VÀ KHÔNG ĐỂ ĐỒ QUÝ GIÁ DỄ THẤY TRONG XE. Mặc dầu Giáo xứ sẽ gắn surveillance camera, xin mọi người trong Giáo xứ cũng hãy quan tâm, để ý nếu thấy có những người lạ lảng vảng hoặc thấy ai có những hành động phá hoại, xin báo ngay cho Ban Trật Tự hoặc các Cha.

- GIỮ GÌN VỆ SINH CHUNG. Xin đừng xả rác ra sân và khi thấy rác ở trên sân, xin mọi người tự động nhặt lên bỏ vào thùng rác. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com