Rao Hôn Phối

 * Anh Nguyễn Hữu Trương, con ông Nguyễn Quang Trung và bà Trần Thị Tuyết, sẽ kết hôn với chị Ngô Thị Vân Anh, không Công Giáo, con ông Ngô Sỹ Huy và bà Trần Thị Hường. 

Anh Trương và cha mẹ hiện cư ngụ tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, Texas. Chị Vân Anh và cha mẹ hiện đang cư ngụ tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com