Thống Kê Mới Nhất Về Tình Hình Giáo Hội Hoàn Vũ

Theo Bảng Thống Kê Niên Giám của Tòa Thánh được đưa ra vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, dân số Công giáo tăng 1% từ 1 tỉ 272 triệu người trong năm 2014 lên 1 tỉ 285 triệu trong năm 2015, chiếm 17% dân số thế giới.

 Mười nước có nhiều người Công giáo nhất và chiếm tổng cộng đến 55% dân số Công giáo trên khắp thế giới là: Brasil (172.2 triệu), Mexicô (110.9 triệu), Phi Luật Tân (83.6 triệu), Hoa Kỳ (72.3 triệu), Ý (58 triệu), Pháp (48.3 triệu), Colombia (45.3 triệu), Tây Ban Nha (43.3 triệu), Cộng hòa Dân chủ Congo (43.2 triệu) và Argentina (40.8 triệu).

Cũng theo Bảng Thống kê, 49% dân số Công giáo từ Mỹ châu, 22.2% từ Âu châu (có giảm so với tỉ lệ 23.8% trong năm 2015), 17.3% từ Phi châu (tăng so với tỉ lệ 15.5% trong năm 2015), 11% từ Á châu, và 0.8% từ Đại dương châu.

Xét về từng lục địa thì ở Mỹ châu, có đến 63.7% số dân là người Công giáo, trong khi đó ở Âu châu là 39.9%, Phi châu là 19.4%, Đại dương châu là 26.4%, và Á châu là 3.2%.

Để phục vụ tín hữu, Giáo hội Công giáo có 5304 giám mục, 415.656 linh muc, 670.320 nữ tu, và 45.255 phó tế vĩnh viễn.

Ngoài ra, con số đại chủng sinh trên toàn thế giới trong năm 2015 là 116.843 thầy gồm 34.741 từ Châu Á; 33.512 từ Châu Mỹ; 29.000 từ Châu Phi, 1000 từ Châu Đại Dương.

Đáng quan tâm nhất là sự sụt giảm mạnh số nữ tu trong từ con số 721.935 người vào năm 2010 xuống còn 670.320 người vào năm 2015.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com