Thơ Mừng Vui Lên

Mừng vui lên, vui mừng lên nhân thế!

Hát lên nào hát chúc tụng Vua ta

Lời cẩm tú cung trầm bổng loan xa:

Chúa sống lại đã đánh tan thần chết

 

Sau đớn đau và bao nhiêu mỏi mệt

Mồ đã mở và phiến đá bật tung

Là khai thông một trời mới uy hung

Cho nhân loại và mọi người muôn nước.

 

Được hưởng nhờ nguồn hồng ân hạnh phúc

Máu Chiên Con tẩy sạch mọi oan khiên

Đường Can-vê chung vững dạ một niềm

Mừng Ngôi Lời đã hoàn công toàn thắng

 

Với ba ngày dưới huyệt sâu thầm lặng

Đá Góc Tường thành sức bật yêu thương

Nhờ hồng ân khởi triều sóng phi thường

Chúa sống lại khai sinh nguồn sống mới.

 

Xuân, ý Xuân muôn người đang mong đợi

Đã sáng lên như huyệt mở hôm nay

Cho chúng con chung tiếp bước theo Thầy

Để hưởng trọn niềm an vui trong Chúa.

 

Thái Huy (4-10-2017)

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com