LỄ BUỘC ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI (15/8)
THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY
(HOLYDAY OF OBLIGATION)

* Thứ Ba 14/8/2018: Thánh Lễ Vọng lúc 7 pm
* Thứ Tư 15/8/2018: Có 4 Thánh Lễ lúc 6:45 am, 9 am, 7 pm & 9 pm
Kính mời cộng đoàn đến tham dự Thánh Lễ đông đủ, sốt sắng để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ.

 


 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com