Khóa Hội Tháo Dành Cho Các Giám Mục Thuộc Bộ Truyền Giáo Tại Rôma

Theo truyền thống, cứ 2 năm một lần, Bộ Truyền giáo tổ chức khoá hội thảo dành cho các giám mục mới. Khoá hội thảo năm nay được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Thánh Phaolô, thuộc Bộ Truyền giáo, từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 9 với 25 đề tài khác nhau. Ngoài những buổi hội thảo còn có các hoạt động khác như hành hương, yết kiến Ðức Thánh Cha, gặp riêng các bề trên thuộc Bộ Truyền giáo.

Tham dự khoá hội thảo lần này có 74 giám mục thuộc 34 quốc gia và vùng lãnh thổ: 17 quốc gia thuộc Châu Phi, 8 quốc gia Châu Á, 6 quốc gia Châu Ðại Dương, và 3 quốc gia Châu Mỹ La Tinh. Có 4 giám mục Việt Nam tham dự khóa này: Ðức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Ðức cha Gioan Ðỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc; Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó Giáo phận Ðà Lạt; và Ðức cha Giuse Nguyễn Ðức Cường, giám mục Chính toà Giáo phận Thanh Hoá.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com