Khánh Thành Tượng Mẹ La Vang và Bia Bát Phúc Tại Do Thái

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2018 phái đoàn VietCatholic và nhiều đoàn hành hương từ khắp năm châu đã qui tụ tại Nhà thờ Hòm Bia Giao Ước trên đồi Kyrat Yarim tại Do Thái để khánh thành thánh tượng Đức Mẹ Lavang.

Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, giáo phận Huế, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, đã chủ tế thánh lễ và thánh hiến tượng đài Đức Mẹ với sự chứng kiến cuả Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên GM giáo phận Kontum. 

Ngoài con số hơn 100 linh mục từ khắp nơi về đây để đồng tế, còn phải kể trên 1000 người VN từ Việt Nam, Bắc Mỹ, Bắc Âu và Úc Châu cũng đã hành hương qua nhiều cơ quan du lịch, để tới đây tham gia biến cố có một không hai này. Con số người tham dự đã vượt quá xa so với con số dự trù bởi vì có những đoàn hành hương đã tham gia mà không kịp báo trước.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau biến cố Phong Thánh Các Thánh Tử Đạo VN mà người ta lại chứng kiến một sự kiện các đoàn thể VN từ khắp năm châu cùng nhau thực hiện một biến cố vĩ đại như thế này. Biến cố ngày hôm nay là vĩ đại vì đây là lần đậu tiên thánh tượng ĐM Lavang được đón nhận nồng nhiệt trên vùng đất thánh, chứng tỏ danh hiệu cuả Mẹ đã lan toả sâu rộng và được mọi dân tộc biết tới, nó cũng biểu dương sức mạnh tinh thần sống đạo cuả người Công Giáo VN đang được ghi nhân khắp nơi qua lòng sùng kính Đức Mẹ.

Qua ngày 19 tháng 10, một ngày sau biến cố khánh thành thánh tượng Đức Mẹ Lavang ở Kyrat Yarim, các đoàn hành hương từ khắp năm châu lại qui tụ về núi Tám Mối Phúc Thật ờ Do Thái để khánh thành Bia ‘Kinh Phúc Thật Tám Mối’ bằng tiếng Việt Nam.

Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh đã chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn và Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã thánh hiến tấm Bia Bát Phúc.

Vị trí của tấm bia được đặt trên con lộ chính cuả khu vực, nằm ngay trước nhà thờ thánh Phê Rô, và không thể không thấy được bới vì đó là tấm bia duy nhất nằm sừng sững ngay bên đường lộ trong khu vườn hoa.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com