Tổng Giáo Phận Hà Nội Có Tổng Giám Mục Mới

Hôm 17-11-2018, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã nhận đơn từ chức TGM Hà Nội của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, và đồng thời Ngài bổ nhiệm ĐC Giuse Vũ Văn Thiên của Giáo phận Hải Phòng thay thế.

ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, năm nay 80 tuổi, thụ phong linh mục năm 1967 và được bổ nhiệm làm GM Phó với quyền kế vị tại Đà Lạt năm 1991. Gần 3 năm sau đó, ngày 23-3 năm 1994, ngài trở thành GM chính tòa Đà Lạt sau khi Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm được Tòa Thánh thuyên chuyển ra giáo phận Thanh Hóa.

Trung tuần tháng tư năm 2010, ĐC Nhơn được Tòa Thánh bổ nhiệm làm TGM Phó giáo phận Hà Nội. Ngài trở thành TGM chính tòa tại đây 20 ngày sau đó, ngày 23/5/2010, sau khi Tòa Thánh nhận đơn từ chức của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Và cách đây hơn 3 năm, vào ngày 14/2/2015, ĐTC Phanxicô đã đặt ức TGM làm Hồng Y.

Đức tân TGM Hà nội, ĐC Giuse Vũ Văn Thiên năm nay 58 tuổi, sinh tại Kẻ Sặt, Hải Dương, thụ phong linh mục năm 1988. Ngài từng du học tại Pháp và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM giáo phận Hải Phòng vào ngày 6/11/2002, lúc Ngài mới 42 tuổi.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com