Khía Cạnh Tôn Giáo Trong Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Khóa 116

Hạ Viện Hoa Kỳ, khoá thứ 116, đã khai mạc phiên khoáng đại trong ngày 3/1/2019 để bà Nancy Pelosi tuyên thệ nhậm chức Chủ Tịch Hạ Viện và để 96 nhà lập pháp mới tuyên thệ nhận chức đại biểu quốc hội Hoa Kỳ.

Trong số 96 thành viên mới có 28 vị là người Công Giáo chiếm 30%. Tại thượng viện, trong số các tân thượng nghị sĩ mới được bầu, chỉ có Mike Braun thuộc đảng Công Hoà bang Indiana là người Công Giáo.

Lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ khoá 116 có 163 vị dân cử là người Công Giáo, giảm 5 người so với khoá 115. Tuy nhiên, số đại biểu Công Giáo vẫn chiếm hơn 30%. Bà Nancy Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện là người Công Giáo gốc Ý

Theo số liệu của cơ quan thăm dò Pew Research, thì số đại biểu Công Giáo thuộc đảng Dân Chủ đông hơn đảng Cộng Hoà. Đảng Dân Chủ có 86 đại biểu là người Công Giáo, trong khi đảng Công Hoà có 55 vị.

Trong số các tân dân biểu có dân biểu Pete Stauber thuộc đảng Cộng Hoà, đại diện cho quận 8 bang Minnesota, là người Công Giáo thứ hai dành được ghế dân biễu ở tiểu bang này trong hơn 70 năm.

Nhiều thành viên quốc hội mới cũng đã được hấp thụ nền giáo dục Công Giáo. Theo Hiệp hội Cao đẳng và Đại học Dòng Tên, thì cứ 1 trong 10 thành viên của quốc hội mới đều tốt nghiệp từ một trường của Dòng Tên. Tại Thượng Viện có 12 thượng nghị sĩ và Hạ Viện có 43 dân biểu. Tất cả 12 trường Dòng Tên đã có các dân biểu thượng nghị sĩ theo học trong đó đại học Georgetown có 28 vị. Đại học Boston và Đại học Fordham, mỗi trường có sáu cựu sinh viên.

Khoá quốc hội thứ 116 cũng là một khoá đa dạng về tôn giáo. Có hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào hạ viện và nội quy hạ viện đã thay đổi để hai phụ nữ Hồi Giáo có thể đội khăn trùm đầu tại các phiên họp ở hạ viện.

(vietcatholic.net)

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com