Thơ Tết

THƠ TẾT

XUÂN

Xuân lại về trên khắp đất trời,

Xuân đang tràn tới Việt Nam tôi,

Xuân mong như ý muôn người muốn,

Xuân đợi như lời vạn kẻ vời,

Xuân sắc tưng bừng vang pháo nổ

Xuân hương bát ngát tỏa hoa khơi,

Xuân lòng rung nhịp tình non nước,

Xuân ấy chừng mô đến hỡi người?

 

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017

XỨ… đạo chúng ta chào đón Xuân

NHÀ… nhà sửa soạn tiếp nghinh Xuân

CHÚC… cha chính, phó tràn ơn Chúa

MỪNG… quý đồng hương đượm ý Xuân

NĂM… cũ qua đi tan càn Khổ

MỚI… nay lại đến thắm hồn Xuân

ĐINH… xin Cứu Chúa hằng thương xót

DẬU… sẽ luôn luôn đẹp sắc Xuân.

Thái Huy (Jan 3, 2017)

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com