Hội Phụ Huynh Học Sinh

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Hội Phụ Huynh Học Sinh (PTA)

  Dưới sự Linh Hướng Khối Giáo Dục của Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R., Hội Phụ Huynh Học Sinh được thành lập vào tháng 4 năm 2010 với mục đích và tôn chỉ.

  1. Giúp đỡ trong công việc giáo dục và sinh hoạt của con em chúng ta đang tham gia vào các chương trình giáo dục của Giáo Xứ.
  2.  Trực tiếp hỗ trợ trong công việc ổn định lớp học để tạo một môi trường lành mạnh cho các em tham gia học hỏi.
  3.  Góp ý với Nhà Trường trong việc giảng dạy các con em qua:
  •  Tham khảo ý kiến của các phụ huynh
  •  Tìm hiểu những nhu cầu chính đáng của các em trong việc giáo dục.
  •  Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ con cái ở các lứa tuổi 

  Hội Phụ Huynh sinh hoạt theo thời khóa biểu của trung tâm giáo dục vào mỗi Chủ Nhật từ 9:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và thường có những phiên họp liên quan đến một số sinh hoạt của giáo xứ nhờ đảm trách. 

  Ngoài ra Hội Phụ Huynh cũng có những sinh hoạt riêng nhằm mục đích thăng tiến trong tình thân ái và tinh thần phục vụ qua các phiên họp và liên hoan của hội.  

"Môt cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!"  

  Xin quý vị góp tay cộng tác cùng chúng tôi trong trương trình giáo dục con em của chúng ta.  

Xin xem thêm chi tiết tại PTA Website

http://hoiphuhuynh.dyndns.org

 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com