Khối Giáo Dục

             Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh,

Khối Giáo Dục vừa thành lập website mới. Nếu quý phụ huynh cần những thông tin về các sinh hoạt của con em quý vị, xin vào website khối giáo dục sau đây: 

                 http://www.ttapkgd.org/  

và bấm vào “Tìm Kiếm Lớp Học”. Sau đó, quý vị đánh số điện thoại nhà và bấm “Submit”.

Nếu quí vị phụ huynh có con em không đến lớp hoặc đến trễ vào ngày Chúa Nhật (Report Students Late or Absent)Xin gọi số điện thoại của KGD: 972-530-0270  

Quí vị cần cho biết họ tên của con em, số student ID (trên KGD folder), học lớp, lý do và số điện thọai quí vị. 

    KGD xin chân thành cảm tạ sự lưu tâm và cộng tác nhiệt thành của quý vị.

         

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com