Khối Thể Thao

Khi Th Thao

 

 

I. Giới Thiệu:

  Khối Thể Thao Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thành lập vào tháng 4 năm 2008 bởi Linh Mục Giuse Trịnh Đức Hoà, và anh Đinh Văn Chương là trưởng khối.

II. Mục Đích:

  Rèn luyện đức tính kỷ luật, nâng cao tinh thần đồng đội, và phát triển tình đoàn kết cho thiếu nhi, thanh niên, các khối, các ban, các hội đoàn trong giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như trong các giáo xứ Công Giáo lân cận, hoặc các tôn giáo bạn trong vùng Dallas/Ft Worth.

III. Ân Huệ Thiêng Liêng:

  Ước vọng của Khối Thể Thao là sẽ được hợp tác chặt chẽ với Khối Giáo Dục, Khối Dự Tòng để truyền bá đức tin, và đề cao đời sống thiết thực của người Công Giáo gương mẫu: một thân thể cường tráng, trong một tâm hồn lành mạnh.

IV. Liên Lạc:

  Xin liên lạc với anh chị em trưởng ban các bộ môn để biết nơi chốn, và ngày giờ tập luyện hằng tuần:

Trưởng Khối Thể Thao: Lê Hiệp
214-674-3316
Basketball: Du Phạm 505-620-9749
Volleyball: Cường Nguyễn 214-202-4326
Ping Pong: Dzũng Nguyễn 469-544-6506
Soccer: Thịnh Chu 214-454-6643
Tennis: Vince Nguyễn 972-900-7864
Chess: Bác Bùi Quang Huấn 972-470-0772
Badminton: Phạm Minh Tâm 972-816-5607
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com