Bạn Có Biết?

Lịch Sử Giáo Xứ

Sau khi Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam vào năm 1975, nhiều người Việt đã phải từ bỏ quê hương để tìm kiếm tự do nơi đất nước Hoa Kỳ. Riêng những người Công giáo Việt đến vùng Dallas đã qui tụ với nhau thành một Cộng đoàn để duy trì đời sống đức tin theo ngôn ngữ và văn hóa Việt. Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam đầu tiên thành hình ở Dallas là Cộng Đoàn Thánh Phêrô, do Cha Phêrô Phan Đình Cho quản nhiệm (1975-1978), và Giáo xứ St. Pius X ở thành phố Dallas dưới sự chăm sóc của Đức Ông Chính xứ Thomas Weinzapfel đã mở rộng cánh cửa tiếp đón và cho phép người Công Giáo Việt Nam cử hành Thánh lễ hằng tuần ở đây.

Năm 1978, Cha Philipphê Huỳnh Tòa đến thay thế Cha Phan Đình Cho.

Năm 1988, Cha Huỳnh Tòa về hưu (Cha Tòa đã qua đời ngày 7/9/1991), Cha Augustinô Nguyễn Huy Tưởng từ Kansas City về thay thế.

Do đường xá cách trở mà vào tháng 3 năm 1989, Đức Giám Mục Thomas Tschoepe của Giáo phận Dallas (1969-1990) đã cho phép một số anh chị em Công giáo Việt Nam có Thánh Lễ Việt Nam tại Nhà thờ Mary Immaculate ở thành phố Farmers Branch (sau này cộng đoàn Việt Nam tách ra để trở thành Giáo Xứ Thánh Tâm ở thành phố Carrollton). Đức Cha Tschoepe cũng cho phép một nhóm người Công Giáo Việt dâng Thánh lễ tại Trung tâm Knights of Columbus ở Garland (sau này trở thành Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp).

Ngày 15/6/1990, Toà Giám Mục bổ nhiệm Cha Giuse Tống Thiện Liên làm Quản nhiệm Cộng Đoàn
Garland. Thánh Lễ được cử hành tại nhà thờ Good Shepherd trên đường North Garland, và Cộng đoàn
Garland được tách ra khỏi Cộng Đoàn Thánh Phêrô.

Tháng 10/1991, Toà Giám Mục bổ nhiệm Cha Augustinô Nguyễn Huy Tưởng thay thế Cha Tống Thiện Liên (Cha Liên được chuyển đến Cộng Đoàn Thánh Phêrô).

Ngày 22/11/1992, Cộng Đoàn Công giáo Garland với chỉ hơn trăm gia đình đã cố gắng dồn sức, dồn tiền để mua một nhà thờ Tin Lành cũ tọa lạc ở số 2121 W. Apollo Rd và sửa sang lại thành nơi thờ phượng. Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lần đầu tiên được cử hành tại ngôi nhà thờ mới này và đây là ngôi nhà thờ đầu tiên của người Công giáo Việt Nam ở Giáo Phận Dallas.

Ngày 23/1/1993, Cộng Đoàn Garland được Đức Giám Mục Charles Grahmann (1990-2007) cho phép trở thành Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cúu Giúp. Cha Augustinô Nguyễn Huy Tưởng trở thành Cha Chánh Xứ tiên khởi của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau đó, Cha Giuse Trịnh Đức Hòa thuộc Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại được bổ nhiệm làm Cha Phó Xứ, và Cha Gioan Maria Nguyễn Đức Thống, cũng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, làm linh mục phụ tá. Ngày 15/10/1994, Giáo Xứ khánh thành Đài Đức Mẹ ở bên cạnh Nhà thờ.

Năm 1995, Thầy Phó tế Vĩnh viễn Uông Đình Hùng cũng là Thầy Sáu đầu tiên người Việt tại Giáo phận Dallas được gửi về giúp Giáo xứ cho đến năm 2000. Thầy Phó tế Uông Đình Hùng phục vụ tại Giáo xứ từ năm 1995-2000.

Năm 1996 Cha Đaminh Đinh Minh Hải được Nhà Dòng cử về Giáo xứ làm Linh mục Phó xứ vào thay thế cho Cha Giuse Trịnh Đức Hòa đi du học ở Rôma, và sau đó được Đức Cha Charles Victor Grahmann của Giáo phận Dallas bổ nhiệm làm Chính xứ vào năm 1998.

Ngày 12/11/2000, Giáo Xứ dâng lễ Khởi Công Xây Dựng Tân Thánh Đường.

Ngày 12/5/2002, ngày Lễ Thăng Thiên và cũng là ngày Mother's Day, Giáo Xứ dâng Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sức chứa cho 700 người.

Ngày 15/8/2004, nhằm ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Nhà Xứ (Rectory) cho các cha của Giáo Xứ được hoàn tất. Cũng trong năm 2004, Cha Cố Giuse Trần Ngọc Bích, CSsR, sau khi chấm dứt một thời gian dài làm Chính xứ Giáo xứ Đức Mẹ Lavang ở Tucson (Arizona), đã được Cha Chính xứ Đinh Minh Hải mời về làm phụ tá.

Ngày 28/8/2005, Nhà Binh An (Columbarium), nơi để tro hài cốt của người quá cố trong Giáo xứ được hoàn tất và thánh hiến. Công Trình Xây Hàng Rào chung quanh khu vực nhà thờ cũng hoàn tất cùng thời gian.

Ngày 11/9/2005, Cha Đaminh Đinh Minh Hải được bầu làm Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và chuyển về Houston, Texas, Cha Giuse Trịnh Đức Hòa được bổ nhiệm làm Cha Chánh Xứ và Cha Vincent Nguyễn Đức Thành, C.Ss.R, làm Cha Phó Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau này Cha Cố Gioan Trần Ngọc Bích, C.Ss.R, cũng về Nhà xứ phụ giúp công việc mục vụ của Giáo xứ.

Ngày 13/8/2006, Giáo Xứ khai trương khu vực bán hàng phía sau Hội Quán để phục vụ giáo dân sau các Thánh Lễ Chúa Nhật.

Ngày 23/11/2006 Giáo Xứ đã long trọng mừng Lễ Tạ Ơn: Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và khánh thành Công Viên Fatima trong niềm vui mừng tạ ơn.

Ngày 29/4/2007 Cha Vincentê Nguyễn Đức Thành rời Giáo Xứ ĐMHCG để nhận nhiệm vụ mớị

Ngày 29/6/2008 Cha Giuse Trịnh Đức Hòa rời Giáo Xứ ĐMHCG để nhận nhiệm sở mớị Cha Gioan Trần Ngọc Bích được về lại Dòng Chúa Cứu Thế để hưu dưỡng. Các Cha mới của Dòng Chúa Cứu Thế được chuyển về phục vụ tại Giáo Xứ ĐMHCG: Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R. được bổ nhiệm làm Cha Chánh Xứ và Cha Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. làm Cha Phó Xứ của Giáo Xứ ĐMHCG. Ngoài việc cộng tác với Cha Chính xứ Phêrô chăm sóc mục vụ cho các tín hữu của Giáo xứ, Cha Phaolô Tất Hải cũng được Đức Cha Giáo phận cử làm một trong các thẩm phán của Tòa Án Hôn Phối.

Sáng ngày 27/6/2009, Giáo Xứ hân hoan mừng Lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Mẹ được đặt gần cửa ra vào Nhà Nguyện với tượng Đức Mẹ của Tượng đài cũ nhân dịp Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo Xứ.

Ngày 10/07/2009, Giáo Xứ đã mua được miếng đất bên tay phải nếu từ ngoài đường Apollo nhìn vào. Miếng đất này có một căn nhà mới xây cho nên Giáo Xứ tạm thời có thêm phòng ốc để cho các Hội Đoàn sinh hoạt.

Ngày 14/06/2010,The Planning Committee, City of Garland, đã chấp thụận cho Giáo Xứ được Nhập Chung (Replat) khu đất mới mua để có thể xây dựng Trung Tâm Giáo Dục với số phiếu thuận là 7-0 (không có phiếu chống).

Sáng thứ Bảy ngày 26/06/2010 Giáo Xứ đã long trọng mừng kính Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn Mạng của Giáo Xứ. Giáo Xứ đã tổ chức một cuộc rước kiệu trong khuôn viên của Giáo Xứ. Khi đến cổng chính, nơi đây Giáo xứ vừa đặt một tượng đài “Đức Mẹ Ban Ơn” đoàn kiệu dừng lại để Cha Chánh Xứ làm phép tượng và cộng đoàn dâng Mẹ lời khẩn nguyện: Xin Mẹ luôn ban nhiều ơn lành cho Giáo Xứ chúng con.

Ngày 2/1/2011 Giáo Xứ tiễn đưa Cha Phaolô Nguyễn Tất Hải lên đường nhận nhiệm vụ Giám đốc Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp & TV-Ánh Sáng Tin Mừng của Nhà dòng tại Long Beach, California.

Ngày 9/1/2011 Cha Thomas Hà Quốc Dũng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại về làm Tân Phó Xứ.

Ngày 27/2/2011 Giáo Xứ hân hoan mừng Lễ Khởi Công Xây Dựng Trung Tâm Giáo Dục tại khu đất mới mua bên cạnh Hội Quán.

Le Khoi Cong TTGD 27/2/2011

Trưa ngày 9/9/2012 Giáo Xứ long trọng mừng Lễ Khánh Thành Trung Tâm Giáo Dục dưới sự chủ tế của Đức Giám Mục Địa Phận Dallas, Kevin J. Farrell, cùng đồng tế với đông đảo quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và quý Cha khách với sự hiện diện đông đủ của quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cô, các em học sinh và quý phụ huynh. Tại Hôi Trường mới bên trong Trung Tâm Giáo Dục, toàn thể Giáo Xứ và quan khách đã có bữa tiệc ăn mừng Công Trình Xây Dựng Trung Tâm Giáo Dục đã hoàn tất. Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp đã ban muôn ơn lành cho Giáo Xứ trong thời gian qua. Xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân của Giáo Xứ đã góp công sức, tiền của và những lời cầu nguyện để mọi sự được hoàn tất theo thánh ý Chúa.

Le Khoi Cong TTGD 27/2/2011

Sáng ngày 29/6/2014 Giáo xứ hân hoan mừng Lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Mẹ La Vang tại Trung Tâm Thánh Anphong nhân dịp Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo Xứ. Nhờ hồng phúc của Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ dồi dào mà Giáo xứ đã hoàn tất xây dựng Trung Tâm Thánh Anphong và mua được miếng đất trước mặt Nhà Xứ để làm sân đậu xe, sẽ giúp cho việc đậu xe trong khuôn viên của Giáo xứ được thuận lợi hơn vào các ngày Chúa Nhật.

Ngày 20/7/2014 Giáo xứ tiễn Cha Phó Xứ Tôma Hà Quốc Dũng lên đường nhận nhiệm vụ mới ở thành phố Houston cũng thuộc tiểu bang Texas sau 3 năm rưỡi (January 9, 2011 - July 20, 2014) Cha làm Phó Xứ tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ngày 1/1/2015 Cha Giuse Nguyễn Minh Quang, một Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại rất trẻ mới thụ phong linh mục hơn 6 tháng đã được Nhà Dòng bổ nhiệm làm Linh Mục Phó Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ngày 28/6/2015 Giáo xứ lại làm một bữa tiệc chia tay tại Trung Tâm Thánh Anphong với Cha Chính xứ Phệrô Bùi Quang Tuấn vì Ngài đã nhận bài sai lên đường phục vụ Dân Chúa ở Canada sau bảy năm (29/6/2008 - 28/6/2015) phục vụ hăng say tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha Tuấn sẽ về làm Chính xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Ottawa, Canada.

Thay vào đó Cha Phaolô Nguyễn Tất Hải đang làm Giám quản từ Giáo Xứ Thánh Tâm, Carollton, về lại làm Cha Chính Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha Nguyễn Tất Hải đã làm Phó xứ tại Giáo xứ nhà trước đây trong hai năm rưỡi (July 1, 2008 - December 31, 2010). Đặc biệt trong năm 2015 này, Dòng Chúa Cứu Thế hoàn vũ bắt đầu Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/6/2015 – 27/6/2016) kỷ niệm 150 năm Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX trao Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các Tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế chăm sóc với lời ủy thác: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!” Và theo Sắc lệnh Ơn Toàn Xá của Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh trong dịp này, Nhà thờ chúng ta là một trong những địa điểm hành hương để các tín hữu đến lãnh ơn toàn xá.

Le Khoi Cong Xay Bai Dau Xe 26/6/2016

Ngày 19/6/2016, Giáo xứ mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Khởi Công Xây Sân Đậu Xe trong Thánh lễ 12 giờ trưa Chúa nhật. Chủ tế Thánh lễ là Đức Cha Gregory Kelly, Giám mục Phụ tá Giáo phận Dallas. Sau Thánh lễ có bữa ăn trưa tại Hội trường Thánh An Phong do Giáo xứ khoản đãi. Sáng Chúa nhật Phục sinh 16/4/2017, cùng với sự hiện diện của các Nam Nữ Tu sĩ và đại diện các Hội đoàn, Ban ngành, Cha Chính xứ Nguyễn Tất Hải, Cha Phó xứ Nguyễn Minh Quang và Cha Nguyên Chính xứ Đinh Minh Hải đã làm phép Sân Đậu Xe mới với 400 chỗ đậu. Một lần nữa, Chúa và Mẹ tiếp tục ban ơn cho Giáo xứ để có thể có được hai Sân Đậu Xe rộng rãi tổng cộng cho 725 chiếc xe! Không dễ để một Nhà thờ Công giáo tại Hoa Kỳ, lại là Nhà thờ Công giáo Việt Nam, có được một bãi đậu xe rộng rãi như thế! Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sau 3 năm sinh hoạt gắn bó với Giáo xứ, đặc biệt là với các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong vai trò Tuyên úy, ngày 1/1/2018, Cha Phó Giuse Nguyễn Minh Quang lên đường qua Nhà dòng Long Beach để làm việc trong Mục vụ Truyền thông Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp & TV-Ánh Sáng Tin Mừng. Rất quan tâm đến việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại đã bổ nhiệm Cha Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R., mới thụ phong linh mục hơn 6 tháng, về làm Phó xứ.

Vào 10 giờ sáng Chúa nhật 21/1/2018, Đức Cha Edward Burns của Giáo phận Dallas sẽ về Nhà thờ Giáo xứ chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh (1993-2018) với sự hiện diện của các cha chính xứ, phó xứ, các linh mục và tu sĩ cùng nhiều quan khách thuộc Giáo xứ bạn và đông đảo nhất vẫn là những tín hữu trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong đó có những người đã từng ở đây ngay từ thuở ban đầu của Giáo xứ.

Được biết ngoài Ngày Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Ngân Khánh được tổ chức vào Chúa nhật 21/1/2018, Giáo xứ sẽ thực hiện Kỷ yếu và Đặc san cùng những chương trình khác nhau trong suốt Năm Ngân Khánh để các tín hữu cùng vui mừng, cảm tạ và canh tân lòng đạo như khẩu hiệu bằng tiếng Anh của Logo Ngân khánh (Remember-Rejoice-Renew). Năm Ngân Khánh Giáo Xứ sẽ kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua (25/11/2018).

Ngày 15/10/2020 Cha Gioan Baotixita Steven Trần Sơn, một Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trẻ được Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại bổ nhiệm làm Linh Mục Phó Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thay thế Cha Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R. về California để phụ giúp Chương trình TV-Ánh Sáng Tin Mừng.


Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com