Ban Trật Tự

                                         

Ban Trt T


I. Giới Thiệu:

Ban Trật Tự là một hội đoàn Công Giáo Tiến Hành được chính thức hoạt động trong Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, Texas, và được Linh Mục Chính Xứ làm linh hướng.

II. Mục Đích:

Được thành lập từ năm 2003, Ban Trật Tự quy tụ những thanh niên có tinh thần hy sinh và thiện chí phục vụ để giữ gìn an ninh và trật tự lưu thông trong khuôn viên Giáo Xứ vào mỗi Chúa Nhật và các dịp đại lễ.

III. Ân Huệ Thiêng Liêng:

Các thành viên Ban Trật Tự tự nguyện đón nhận nhau như anh em trong một đại gia đình để nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin và cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Ban Trật Tự mừng Lễ Bổn Mạng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào ngày 29/9 hằng năm.

Hằng năm các thành viên của Ban Trật Tự cùng với gia đình tham dự tĩnh tâm thường niên và cắm trại mùa hè để thắt chặt tình đồng đội và giúp thăng tiến hạnh phúc gia đình.

IV. Gia Nhập Ban Trật Tự:

Ban Trật Tự trân quý sự khích lệ và yểm trợ tinh thần của các thành viên trực tiếp trong gia đình để có thể hoàn thành nhiệm vụ được trao phó.

Thân mời các bạn trẻ gia nhập Ban Trật Tự. Nếu quý vị muốn gia nhập Ban Trật Tự, xin liên lạc anh Nguyễn Thi 469-235-9064, email: thinguyenbtt@gmail.com hay Văn Phòng Giáo Xứ (972) 414-7073.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com