Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ban Dự Bị Hôn Nhân

      Ban Dự Bị Hôn Nhân là một ban trong Khối Gia Đình của Giáo Xứ.  

I.   Mục Đích

Ban Dự Bị Hôn Nhân được thành lập vào mùa Xuân năm 2006 với mục đích:

1)     Giảng dạy Khóa Dự Bị Hôn Nhân cho những người chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối theo qui định của Giáo phận

2)     Giúp ý kiến cho các học viên khi họ gặp những khó khăn trong đời sống hôn nhân

3)     Cùng nhau trao đổi những nhận xét và kinh nghiệm để chương trình giảng dạy ngày càng phong phú hơn.  

II.   Khóa Dự Bị Hôn Nhân

Mỗi nặm có 2 Khóa Dự Bị Hôn Nhân:

-      Khóa mùa Xuân khai giảng khoảng tháng 2.

-      Khóa mùa Thu khai giảng khoảng tháng 8. 

Ngày khai giảng mỗi khóa học được thông báo trước khoảng một tháng trên website của Giáo Xứ, trên Bản tin Mục vụ và được Quí Cha nhắc đến sau các Thánh lễ cuối tuần. 

Khóa học được tổ chức trong hai cuối tuần từ tối thứ Sáu và trọn ngày thứ Bảy.

Khóa học gồm chín đề tài về đời sống hôn nhân và một buổi làm FOCCUS. 

Các bài giảng được trình bày bằng Việt ngữ; thỉnh thoảng một số từ Anh ngữ được dùng để giúp làm rõ nghĩa hơn.

Chín đề tài sống động và thiết thực được trình bày để giúp các học viên có những hiểu biết căn bản, dùng làm hành trang bước vào cuộc sống gia đình, ý thức Ơn gọi cao trọng của Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân, ý thức trách nhiệm của mình đối với người vợ/người chồng, đối với con cái, đối với gia đình hai bên, hầu xây dựng một gia đình Công giáo hạnh phúc, đạo đức, làm nền tảng vững chắc cho cộng đồng Giáo Xứ và cho Giáo Hội. 

Các giảng viên cũng chia sẻ với học viên những kinh nghiệm thực tế của chính bản thân và gia đình mình. Trong mỗi buổi học, sau phần trình bày của giảng viên là phần học viên đặt câu hỏi hoặc thảo luận nhóm rồi phát biểu ý kiến của nhóm mình về mỗi đề tài:

1 -  Hôn nhân: một ơn gọi, một trách nhiệm.

2 -  Sự khác biệt về tâm lý và về nhu cầu tình cảm giữa nam nữ và cách dung hòa.

3 -  Thông đạt và hòa giải xung khắc trong hôn nhân.

4 -  Vai trò và trọng trách của người chồng, người vợ và Triển nở trong tình yêu.

5 -  Tâm sinh lý và hạnh phúc gia đình.

6 -  Vai trò và trọng trách người cha, người mẹ và Giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo.

7 -  Bổn phận dâu rể.

8 -  Ổn định tài chánh gia đình.

9 -  Kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên.

Ngoài chín đề tài kể trên, các cặp học viên cũng trả lời những câu hỏi trong chương trình FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication Understanding & Study) theo qui định của Giáo phận để tìm hiểu những điểm tương đồng và khác biệt của nhau. Sau đó các giảng viên thảo luận kết quả FOCCUS với từng cặp học viên.

III.  Giảng Viên Khóa Dự Bị Hôn Nhân

Thành phần giảng viên gồm có:

-   Cha Linh hướng, hiện thời là Cha Chính xứ.

-   12 giảng viên (gồm 6 cặp vợ chồng) là những giáo dân trong Giáo xứ được Cha Linh hướng đề cử.

Trưởng Ban Dự Bị Hôn Nhân hiện thời: Ông Lê Văn Tới (972-422-0331) 

IV.   Liên Lạc Và Ghi Danh

Những người muốn tham dự khóa Dự bị hôn nhân cần ghi danh trước.

Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ (972-414-7073) trong giờ làm việc để điền đơn và biết thêm các chi tiết.

  

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 1 

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 2 - Phần 1

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 2 - Phần 2

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 2 - Phần 3

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 2 - Phần 4

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 3 

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 4 - Phần 1

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 4 - Phần 2

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 4 - Phần 3

                 Lớp Dự Bị Hôn Nhân Tháng 2 năm 2016 - Ngày 4 - Phần 4

                 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com