Ca Đoàn Augustine

Ca Đoàn Augustine

    Website: http://cadoanaugustine.org/ 

   Vũ tham gia Ca Đoàn Augustine từ tháng 8 năm 1996, sau đó Vũ được một người bạn mời tham gia vào Ca Đoàn Thánh Linh, nhưng vì thấy Ca Đoàn Augustine ít người nên Vũ đã quyết định ở lại Ca Đoàn Augustine.

   Ca Đoàn Augustine hát lễ 5 giờ chiều Chúa Nhật. Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn là Lễ Thánh Augustine vào cuối tháng Tám. Hiện trên giấy tờ Ca Đoàn có khoảng 20 người, nhưng thường xuyên sinh hoạt mỗi tuần thì chỉ khoảng từ 12 tới 15 người. Bè nữ nếu đi đầy đủ thì được 10 người, khi nào cần bè ăn tô thì chia bớt 2 người. Các cụ nhà này thì được 5 cụ đi thường xuyên, nếu cần bè té no thì 1 cụ phải hy sinh.

   Đánh đàn piano thì có chị Hằng, vốn từ Arlington vu qui về nhà chồng và định cư tại đây. Đánh đàn guitar thì có anh Phúc, đã từng tham gia ca đoàn ở dưới Dallas. Đàn bầu, ơ... xin lỗi, đàn bass thì có anh Lâm. Anh Lâm vẫn còn đồng trinh và đang cần người nâng khăn sửa túi. Nếu có ai muốn tình nguyện thì xin liên lạc với Vũ để lấy appointment.

   Ca Đoàn tập hát mỗi Chúa Nhật lúc 4:15 P.M. trước Thánh Lễ, và tập hát sau Thánh Lễ khoảng chừng một tiếng đồng hồ (thường có thức ăn lúc tập hát hoặc là họp mặt ở nhà một người nào đó).

   Đặc điểm của Ca Đoàn Augustine là dù ít người, nhưng anh chị em rất có thiện chí. Qua nhiều trắc trở, những người còn lại đều nhiệt thành. Hầu hết những anh chị em trong Ca Đoàn đã có gia đình, nhưng cũng vẫn còn ham vui, nên họp mặt đều đều để tăng thêm tinh thần đoàn kết với nhau.

   Cái khó của Ca Đoàn Augustine là vì ít người nên nếu tuần nào mà có cặp nào đi second honeymoon, hoặc về Houston thăm bố mẹ, thì Ca Đoàn rất hẩm hiu, cho nên Ca Đoàn lúc nào cũng cần thêm người, nhất là trong những dịp lễ lớn như lễ Phục Sinh và Giáng Sinh.

   Nếu bây giờ cho Vũ chọn lại vào Ca Đoàn nào, Vũ vẫn chọn vào Ca Đoàn Augustine, vì nơi đây Vũ tìm thấy niềm vui và tình đoàn kết trong tinh thần phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân.

   Vũ Hoàng


Hình Bổn Mạng Ca Đoàn Augustine 28/8/2005

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com