Hội Đạo Binh Đức Mẹ

Hi Đo Binh Đc M

Website: http://legiomaria.dmhcg.org/

Legio Mariae là một Hội đoàn Tông Đồ Giáo Dân, tổ chức theo hình thức một Đạo Binh, có đội ngũ, có kỹ luật chặt chẽ, đặt dưới quyền Thủ Lãnh Tối Cao của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, do đó nhiều người cũng gọi Legio Mariae là Đạo Binh Đức Mẹ.

I. Chủ đích của Legio:

   Trước hết là thánh hóa bản thân bằng lời cầu nguyện và đời sống đức tin hằng ngày. Vì là một Hội đoàn Tông đồ Giáo dân nên được đặt dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền tức là Đức Giám Mục mà vị đại diện là Linh mục Chánh xứ sở tại. Legio tích cực cộng tác vào công cuộc hoạt động của Đức Maria và Hội Thánh là đạp đầu con rắn và mở mang Nước Chúa.

   Legio Mariae sẽ tùy thuộc vào Đức Giám Mục Địa Phận và Cha Sở xử dụng ở bất cứ nghành hoạt động xã hội hay Công Giáo Tiến Hành nào, mà các Ngài xét thích hợp cho các Hội Viên Legio và ích lợi cho Giáo Hội.

II. Tinh thần của Legio:

   Tinh thần của Legio chính là tinh thần của Đức Maria. Hội viên Legio sẽ đặc biệt cố gắng rèn luyện cho được nhơn đức khiêm nhường sâu xa của Đức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, đức tin sắt son không lay chuyển, một đức mến cao độ, một cuộc sống phó thác và tận hiến cho Chúa Kitô và Mẹ Maria.

III. Hội viên Legio có hai loại:

   Hội Viên Hoạt Động và Hội Viên Tán Trợ:

  1. Hội Viên Hoạt Động tham dự phiên họp hằng tuần và mỗi tuần đi công tác hai giờ từng nhóm hai người, như thăm viếng bệnh nhân hoặc người đau yếu tại tư gia hay tại bệnh viện, hoặc đi viếng xác và cầu kinh cho người mới qua đời tại nhà quàn, dự lễ an táng và đưa xác người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng.
  2. Hội viên tán trợ không phải tham dự buổi họp hằng tuần hoặc đi công tác như hội viên hoạt động, nhưng ở nhà mỗi ngày đọc bản kinh Tessera với chuỗi Năm Mươi để yểm trợ tinh thần cho hội viên hoạt động đang đi công tác, ví như hậu phương yễm trợ tiền tuyến.

   Kính thưa quý vị, tuy không phải là một Dòng Tu, nhưng hội viên Legio vẫn nỗ lực sống đời tận hiến. Nơi nào cần Tin Mừng Chúa Kitô và tinh thần bác ái, Legio mong ước đến phục vụ. Địa bàn hoạt động của Legio không giới hạn, nhưng ở khắp mọi nơi, từ trong cơ xưởng đến các xóm nghèo khô đạo, hoặc các Nhà Dưỡng Lão, các Bệnh Viện, v.v. đâu cần Tin Mừng, tinh thần Bác Ái, đâu cần có Chúa và Đức Mẹ, là cần có hoạt động của Legio Mariae.

   Hội viên Legio không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giai cấp, trình độ văn hóa..v.v. nhưng cần một tinh thần yêu mến tha nhân và sẵn sàng đem Chúa đến cho mọi người do sự hướng dẫn của Mẹ Maria là Nữ Tướng của Legio. Hội viên Legio cũng có thể sinh hoạt trong nhiều lãnh vực khác nhau như trong các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Đoàn Thanh Niên, và các Đoàn thể khác trong Giáo Xứ.

   Chúng tôi tha thiết kính mời quý vị nào chưa gia nhập Legio hoặc từng là Hội viên Legio, vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ và muốn cộng tác vào chương trình cứu rỗi các linh hồn, xin tích cực gia nhập Đạo Binh của Đức Maria, như một bảo chứng cho đời sống đức tin.

   Mọi chi tiết, xin liên lạc với Hội Legio Mariae của Giáo Xứ theo số điện thoại có ghi trong Bản Tin Mục Vụ hoặc tại tủ sách ở cuối Nhà Thờ vào các ngày Chúa Nhật.

   Trân trọng kính chào trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

    Hội Trưởng đương nhiệm Legio Mariae Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Ông Vũ Tiến Công  (972) 496-7602.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com