Thơ Tết - Xuân

 XUÂN

Xuân lại về trên khắp đất trời,

Xuân đang tràn tới Việt Nam tôi,

Xuân mong như ý muôn người muốn,

Xuân đợi như lời vạn kẻ vời,

Xuân sắc tưng bừng vang pháo nổ

Xuân hương bát ngát tỏa hoa khơi,

Xuân lòng rung nhịp tình non nước,

Xuân ấy chừng mô đến hỡi người?

Thái Huy

Jan 3, 2017

 

XUÂN TIN YÊU

Xuân Tin Yêu đang về trên đây đó

Xuân an bình khai nở vạn ngàn hoa

Xuân bất diệt hương dâng trước thiên tòa

Xuân hội đủ muôn lòng Tin, Cậy, Mến.

 

Xuân chúng con giáo dân dâng lời nguyện

Xuân hanh thông xin được Chúa thương ban

Xuân vui tươi trên khắp cõi dương gian

Xuân cứu độ chúng con mong được hưởng

 

Xuân hoa hương dâng tràn theo bốn hướng

Xuân có Cha thế giới sống an bình

Xuân hạnh phúc nhà nhà cảnh tươi xinh

Xuân muôn nơi hòa chung một nhịp đập.

 

Xuân hôm nay vẫn còn nhiều bất cập

Xuân xóa tan màu tuyết trắng tinh khôi

Xuân nhiều nơi còn khói lửa ngợp trời

Xuân như thế khiến con người quan ngại

 

Xuân chúng con nguyện xin Cha từ ái

Xuân không còn oán hận, dẹp can qua

Xuân tin yêu nở rộ khắp muôn nhà

Xuân rất thánh chúng con xin cãm tạ.

 

Thái Huy

Jan 03, 2017

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com