Đọc Kinh Tôn Vương (06/05/2018)

 

Giáo Khu  1 Bà Nguyễn Thị Tươi 469-414-3511
    706 Muirfield Rd., Garland, TX 75044  
Giáo Khu  6 Ô/B Nguyễn Thành Tiên 972-279-1596
    3035 Santa Ana, Dallas, TX 75228  
Giáo Khu  11 A/C Hoàng Văn Liệu & Lan 309-706-2693
    3118 Clay Brook Drive, Wylie, TX 75098
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com