Đức Thánh Cha Cử Hành "Trạm" Đầu Tiên Của Mùa Chay 2019 Tại Rôma

Thứ Tư 6/3 tới đây là thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay. Theo truyền thống tại Roma, các buổi cử hành được diễn ra theo lượt tại các nhà thờ được gọi là các “Trạm”. Trạm đầu tiên sẽ được Đức Thánh Cha cử hành vào thứ Tư Lễ Tro lúc 4g30 chiều, bắt đầu đoàn rước thống hối từ Nhà thờ Thánh Anselmô đến Vương cung Thánh đường Thánh Sabina.

Tham dự đoàn rước có các hồng y, giám mục, các đan sĩ dòng Bênêđictô của Nhà thờ Anselmô và các cha dòng Đa Minh của Nhà thờ thánh Sabina, cùng với các tín hữu. Kết thúc buổi rước tại Vương cung Thánh đường Thánh Sabina sẽ có Thánh Lễ với nghi thức làm phép và xức tro.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com