Đọc Kinh Tôn Vương (12/1/2020)

 

Giáo Khu  1 Bà Phạm Văn Loan 214-457-5601
    1826 Guildford St, Garland, TX 75044  
Giáo Khu  10 Bà Nguyễn Ngọc Ánh 469-233-9197
    2500 Valley Creek Dr, Garland, TX 75040  
       
     Thứ Bảy Ngày 11/1/2020   Lúc 7:30PM    
    Đoàn Liên Minh Thánh Tâm  
    Bà Phạm Văn Loan 214-457-5601
    1826 Guildford St, Garland, TX 75044
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com