Đọc Kinh Tôn Vương (01/3/2020)

 

Chúa Nhật Ngày 3/1/2020   Lúc 7:00PM    
Giáo Khu  1 Bà Cố Têrêsa Trần Thị Huệ 972-890-8299
    213 W. Brand Rd, Garland, TX 75044  
Giáo Khu  3 Bà Nguyễn Dung 917-505-1513
    2221 Jasmine Ln, Garland, TX 75044  
Giáo Khu  11 A/C Lê Tấn Dũng & Vàng 972-384-0366
    123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com