Do Thánh lễ Thêm Sức lúc 10 giờ sáng Chúa nhật ngày 26 tháng 5 được chủ sự bởi Đức Cha Edward Burns cho 138 em học sinh của Giáo xứ cần có nhiều thời gian nên Thánh lễ 12 giờ trưa theo lệ thường sẽ dời sang 1 giờ chiều. Xin mọi người thông cảm và thông báo cho nhau để tham dự Thánh lễ cho đúng giờ. Ngoài ra, những ai thường đi Thánh lễ 10 giờ sáng, nếu có thể được, xin đi Lễ vào những giờ khác để Nhà thờ và Bãi đậu xe có chỗ cho các em Thêm sức và thân nhân. Cha Chính xứ chân thành cảm ơn.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com