- Lễ Phát thưởng cuối năm: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng tại Hội Trường Thánh An Phong.
 
- Thánh lễ Tạ Ơn lúc 12 giờ trưa tại Nhà thờ cho Phụ huynh, Thầy Cô, Huynh trưởng, và học sinh, kể cả các em tốt nghiệp Trung học mùa Hè năm nay.
 
Lưu ý: Sau khi Nghi Lễ Phát Thưởng bắt đầu, những học sinh đến trễ sẽ nhận phần thưởng trong Văn phòng Khối Giáo dục sau khi Nghi Lễ kết thúc.


 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com