Hôm thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam công bố cho biết Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng, đang là Giám mục Giáo phận Phát Diệm, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn, đồng thời, ngài cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm. Tổng giáo phận Sàigòn đã trống tòa từ ngày 6 tháng Ba năm 2018 khi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời đột ngột tại Rôma trong chuyến đi ad limina để viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô và thăm các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

Tiểu sử Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

24/11/1953: Sinh tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm)

1962-1970: Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1970-1977: Tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt

1977-1988:

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com