Sau 3 tuần lễ tiến hành khẩn trương, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về miền Amazon bế mạc với thánh lễ trọng thể sáng chúa nhật 27-10-2019 tại Đền thờ Thánh Phêrô, do ĐTC cùng với các nghị phụ và các linh mục cử hành.

Nhìn lại 3 tuần lễ hoạt động của Thượng HĐGM về miền Amazzonia, người ta thấy có sự đồng thuận lớn về những lập trường bênh vực các thổ dân miền này chống lại những chính sách xâm lược lãnh thổ, bóc lột, đàn áp, chiếm hữu bất hợp pháp.

 Những Đề Nghị Không Được Đồng Thuận

 Tuy nhiên, về những đề nghị mục vụ như truyền chức LM cho những người nam chín chắn có gia đình, gọi là viri probati, không đạt được sự đồng nhất. Ngoài ra, sự thăng tiến phụ nữ, thiết lập các thừa tác vụ dành cho phụ nữ cũng được sự ủng hộ của đa số, nhưng vấn đề truyền chức phó tế như thánh chức cho phụ nữ thì không được sự đồng thuận. Trong số 180 nghị phụ bỏ phiếu, có 137 đồng ý và 30 vị chống đề nghị truyền chức phó tế vĩnh viễn cho phụ nữ. 128 vị ủng hộ việc truyền chức LM cho những người có gia đình và 41 vị chống. 140 vị đồng ý việc lập Ủy ban nghiên cứu lập nghi lễ phục vụ miền Amazzonia và 29 vị chống.

 Sự Kiện Gây Ồn Ào Nơi Dư Luận

 Trong dịp Thượng HĐGM về miền Amazzonia, cũng xảy ra một vụ được dư luận báo chí nói đến nhiều, đó là vụ những pho tượng bằng gỗ diễn tả một phụ nữ thổ dân hầu như không có quần áo, đang mang thai. Người thì bảo đó là Pachamama, nữ thần Mẹ Đất của thổ dân, người thì bảo những tượng đó chỉ tượng trưng sự sống, sự sinh sản.. Dầu sao sự kiện trong một lễ nghi thổ dân ở Vườn Vatican trưa ngày 4-10, trước sự hiện diện của ĐTC và một số GM, chức sắc, có những tín hữu thổ dân phủ phục trước những pho tượng đó, đã gây xốc nơi nhiều tín hữu, nhất là khi cảnh tượng này được truyền đi qua các phương tiện truyền thông trên thế giới. Cũng vậy khi tượng ấy được rước đi trong buổi đi đàng thánh giá của các nghị phụ và trong thánh lễ khai mạc Thượng HĐGM. Sau cùng, những tượng đó được trưng bày trước bàn thờ trong nhà thờ ”Đức Mẹ Maria bên kia cầu”, gần Vatican, và sáng chúa nhật 20-10-2019, có 2 người đã lẻn vào lấy trộm 4 tượng và quẳng xuống sông Tevere gần đó. Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh, ông Paolo Ruffini và một số vị khác lên án việc làm ấy và gọi đó là hành động thiếu đối thoại, kỳ thị chủng tộc và bất bao dung. ĐTC cũng lên án và đã xin lỗi về vụ này trong tư cách là GM Roma.

 Một Phản Ứng Từ Xa

 Nhưng cũng có những phản ứng từ xa, như một thư của mộ

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com