Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa phát hành 5 video mời gọi những người Công giáo hãy cầu nguyện và hành động trong đời sống chính trị, cũng như giúp họ áp dụng giáo huấn của Hội thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô truyền đạt. Bản văn cho các video này đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chấp thuận trong khóa họp toàn thể vào tháng 10 năm rồi tại thành phố Baltimore (tiểu bang Maryland). Những video này bổ túc cho tài liệu “Hình Thành Lương Tâm Người Công Dân Tín Hữu”. Đây là giáo huấn của các giám mục cho các tín hữu liên quan đến trách nhiệm chính trị của người Công giáo, cũng như giúp đỡ họ tham gia vào đời sống cộng đồng, đặt ưu tiên đức tin trên chính trị đảng phái, dấn thân với sự hòa nhã, và đáp ứng những nhu cầu cấp bách của thời đại. Mỗi video kết thúc với một lời nguyện.

Năm video này được đưa trên kênh YouTube của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bằng 4 thứ tiếng (Anh ngữ, Tân Ban Nha, Tagalog cho người Phi Luật Tân, và Việt ngữ), với các tựa đề:

- Người Công Giáo Tham Gia Vào Đời Sống Cộng Đồng

- Người Công Giáo Bảo Vệ Sự Sống Và Phẩm Giá Con Người

- Người Công Giáo Đề Cao Lợi Ích Chung

- Người Công Giáo Yêu Thương Tha Nhân

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com