Theo tin VietCatholic, Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót có tên là “Misericordiae Vultus” (Khuôn mặt xót thương) gồm 25 đoạn trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả những điểm nổi bật nhất của lòng thương xót, tập trung chủ yếu vào ánh sáng của thiên nhan Chúa Kitô. Lòng thương xót không phải là một khái niệm trừu tượng mà là một khuôn mặt để nhận biết, chiêm ngưỡng, tôn thờ; và là động lực thức tỉnh chúng ta trước sự sống mới và cấy trong chúng ta lòng can đảm để nhìn về tương lai với niềm hy vọng và với quyết tâm canh tân để Giáo Hội trở nên một dấu chỉ đáng tin cậy của lòng thương xót là “nền tảng của đời sống Giáo Hội”.

Mở đầu Tông Chiếu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng “Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Kitô. Lòng Thương Xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu thành Nagiarét, và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài.”

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com