Trong Khóa họp Mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 10-14/11 tại thành phố Baltimore (tiểu bang Maryland), các đức cha đã bầu Đức Tổng Giám Mục José Gomez (68 tuổi) của Tổng Giáo phận Los Angeles và là giáo phận lớn nhất nước Mỹ, làm Tân Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2022 hôm thứ Ba ngày 12/11. Ngài sẽ thay thế Đức Hồng Y Daniel DiNardo của Tổng Giáo phận Galveston/Houston mãn nhiệm kỳ 3 năm từ 2016-2019.

Việc Đức Tổng Giám Mục Gomez đang là Phó Chủ tịch, trở thành Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được dự kiến bởi vì theo truyền thống từ lâu là vị phó chủ tịch đương nhiệm trở thành chủ tịch nhiệm kỳ tiếp theo. Điều đáng nói ở đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, một vị Giám mục Chủ tịch Hội đồng là người gốc châu Mỹ Latinh, sinh trưởng tại nước Mễ Tây Cơ và trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1995.

Đức TGM Gomez sinh năm 1951 tại thành phố Monterrey của nước Mễ Tây Cơ và có 3 chị cùng 1 em trai. Ngài thụ phong linh mục cho Giáo hạt tòng nhân Opus Dei vào năm 1978. Từ năm 1987-2000, ngài làm mục vụ tại Tổng Giáo phận San Antonio và Giáo phận Galveston-Houston (TX). Năm 2001, ngài được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận Denver. Năm 2004, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục TGP San Antonio, Texas, và rồi sau đó là Tổng Giám Mục Phó cho Đức Hồng y Roger Mahony của TGP Los Angeles vào năm 2010. Năm 2011, ngài đã đảm nhiệm chức Tổng giám mục Los Angeles và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2016-2019.

Trong 66 năm qua, Đức Tổng Giám Mục Los Angeles, tổng giáo phận có đông người Công Giáo nhất nước Mỹ, luôn nhận được mũ Hồng Y - một vinh dự chưa được trao cho Đức Tổng Giám Mục Gomez mặc dầu ngài là Tổng Giám mục kể từ năm 2011 và kể cả sau khi Đức Hồng y Mahony đã đến tuổi 80 vào năm 2016, độ tuổi không được tham dự Mật viện bầu giáo hoàng.

Ngoài ra, cũng trong Khóa họp Mùa thu năm nay, các giám mục Hoa Kỳ cũng bầu Đức Tổng Giám mục Allen Vigneron (71 tuổi) của TGP Detroit làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Đức Tổng Giám mục Tân Phó Chủ tịch sinh năm 1948; thụ phong linh mục năm 1975; được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá TGP Detroit (tiểu bang Michigan) năm 1996, Giám mục Phó GP Oakland (CA) tháng 1/2003. Tháng 10/2003, ngài trở thành Giám mục Chính tòa GP Oakland. Năm 2009, ngài được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục TGP Detroit.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com