Giáo xứ sẽ mừng kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) hôm thứ Năm ngày 28/11. Chương trình Đại lễ như sau:
* 8:30 am: Tập trung
* 9 am: Rước kiệu trong sân đậu xe Nhà thờ.
* 9:45 am: Hoạt cảnh Các Thánh Tử đạo trong Nhà thờ
* 10 am: Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự đông đủ và đúng giờ để tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tiền nhân của người Việt Nam chúng ta.
Lưu ý: Giáo xứ chỉ có 1 Thánh lễ vào ngày Lễ Tạ Ơn mà thôi.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com