THỰC HÀNH THÁNH LỄ
 
Kể từ Chúa nhật ngày 14 tháng 2 trở đi, Giáo xứ trở lại với việc rước lễ trong Thánh lễ như trước đây. Tuy nhiên, xin lưu ý mọi người tham dự Thánh lễ vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang, khử trùng tay, và tránh chạm vào các thành ghế khi đi lên và khi về sau rước lễ, cũng như đứng cách khoảng nhau khi lên rước lễ. Ngoài ra, để tránh bước qua nhau khi có những người không rước lễ, vì thế, xin mọi người cùng lên hoặc nhận Mình Thánh Chúa hoặc nhận phép lành của Chúa qua linh mục, phó tế và các thừa tác. Vì số người trong Nhà thờ có giới hạn, việc ghi danh Thánh lễ cuối tuần và những ngày đặc biệt vẫn được tiếp tuc áp dụng.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com