LƯU Ý VỀ VIỆC LÃNH NHẬN PHÉP HÔN PHỐI TRONG NHÀ THỜ

1) Các cặp cần phải ghi danh kết hôn tại Văn phòng Giáo xứ ít nhất là 6 tháng trước ngày thành hôn. Nếu cặp nào đã từng kết hôn trước đây kể cả với người ngoài Công giáo và ngay cả đã có giấy ly dị ngoài đời, phải liên lạc sớm hơn để được hướng dẫn cụ thể.

2) Các cặp cần phải hoàn tất Chương trình Dự bị Hôn nhân & FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication, Understanding and Study) theo yêu cầu của Giáo phận Dallas.

3) Những cặp nào đã từng kết hôn ngoài đời (civil marriage) không theo đúng luật Giáo hội (“sống rối”) vẫn phải tuân giữ việc đi Lễ Chúa nhật và những ngày lễ buộc nhưng không được rước lễ cho đến khi hôn phối của họ đã được “hợp thức hoá” (convalidation) trong Nhà thờ.

4) Những cặp nam nữ đều là người Công giáo thì được cử hành Thánh lễ Hôn phối.

5) Những ai lập gia đình với người Kitô hữu không phải Công giáo (Tin lành, Chính Thống giáo, Anh giáo) thì có thể được cử hành Thánh lễ.

6) Những ai lập gia đình với người không phải là Kitô hữu chẳng hạn như tín đồ của Phật giáo, đạo thờ Ông Bà, Cao đài, Ấn độ giáo, Hồi giáo v.v. thì không có Thánh lễ mà chỉ có Phụng vụ Lời Chúa và Nghi Lễ Hôn phối mà thôi.

7) Phải nộp cho Văn phòng Giáo xứ Giấy Hôn thú do chính quyền cấp (Civil Marriage License), trễ nhất là 3 tuần lễ trước ngày thành hôn trong Nhà thờ.

8) Phụng vụ Nghi lễ Hôn phối phải theo đúng qui định của Giáo xứ về thánh nhạc, booklet, trang trí (không được rải hoa, rải gạo…).

8) Những vấn đề khác liên quan đến Hôn phối, xin vui lòng liên lạc với văn phòng để được hướng dẫn cụ thể.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com