LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG NGƯỜI LỚN (RCIA)

NIÊN KHOÁ 2021-2022

Giáo Xứ sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2021-2022 vào thứ Ba ngày 31 tháng 8 năm 2021 lúc 7 giờ 30 tối tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh Alphonsô, phòng 139.

Các Anh Chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và thực hành đời sống đạo của người Công Giáo vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần từ 7:30pm đến 9:30pm và tham dự Thánh Lễ mỗi sáng Chủ Nhật từ 10:00am đến 11:00am.

Lớp học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 5 tháng 6 năm 2022.

Những ai muốn theo học lớp Giáo Lý Dự Tòng, xin đến điền đơn và nộp lệ phí tại văn phòng Gíáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com