KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 30

MÙA THU 2021

Khóa học Dự Bị Hôn Nhân 30 (mùa Thu 2021) sẽ khai giảng vào sáng Thứ Bảy ngày 18 tháng 9, 2021, lúc 9:00 AM tại Trung tâm Thánh An Phong thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 thứ Bảy liên tiếp: Thứ Bảy 18 tháng 9, từ 9:00 AM đến 5:00 PM và Thứ Bảy 25 tháng 9, từ 9:00 AM đến 5:15 PM.

Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học.

Xin mang theo khẩu trang (face masks) để đeo trong phòng học. Xin ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com