HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT VỀ VIỆC ĐEO KHẨU TRANG

1. Việc đeo khẩu trang được khuyến khích đối với tất cả mọi người khi ở trong Nhà thờ và trong các cơ sở của Giáo xứ.

2. Việc đeo khẩu trang được yêu cầu đối với bất kỳ ai chưa được chủng ngừa đầy đủ từ 3 tuổi trở lên, khi ở trong Nhà thờ hoặc trong các cơ sở của Giáo xứ. Giáo xứ sẽ không kiểm tra việc chứng nhận chích ngừa nhưng chỉ dựa vào sự trung thực của mọi người.

3. Việc đeo khẩu trang không còn được yêu cầu đối với những ai đã được tiêm chủng đầy đủ. Tiêm chủng đầy đủ có nghĩa là được tiêm 2 liều dối với các thuốc chủng ngừa Pfizer và Moderna, và 1 liều đối với thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson.

4. Để đem lại sự an toàn chung cho cả cộng đoàn, các hàng ghế từ giữa nhà thờ về phía Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được dành riêng cho những người đeo khẩu trang mà thôi. Còn các hàng ghế từ giữa nhà thờ về phía tượng Thánh Giuse dành cho những ai đã được chủng ngừa đầy đủ. Còn trong Nhà nguyện và Hành lang Nhà thờ không có khu vực dành riêng. Trong các Thánh lễ cuối tuần của tháng 7, xin các hội doàn giúp hướng dẫn để mọi người làm quen với chỉ dẫn mới.

5. Vì nhiều em lễ sinh chưa đến tuổi chích ngừa, tất cả các em phải mang khẩu trang khi giúp lễ.

6. Các linh mục, phó tế, và thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ phải đeo khẩu trang khi trao Mình Thánh Chúa cho tín hữu.

7. Những người đọc sách thánh và hát đáp ca không cần đeo khẩu trang khi lên bục giảng làm phần sự nếu đã được chich ngừa đầy đủ.

8. Những ai yếu mệt, thường ho hen, có các triệu chứng của bệnh Covid-19, hoặc hệ thống miễn nhiễm yếu kể cả khi đã được chích ngừa, xin vui lòng ở nhà để bảo vệ sực khỏe cá nhân và cộng đoàn.

9. Đức Cha Edward Burns vẫn cho miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc đối với các tín hữu trong Giáo phận Dallas, cho đến ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời vào Chúa nhật ngày 15/8.

10. Giáo xứ vẫn tiếp tục phát trực tuyến Thánh lễ hằng ngày và các ngày Chúa nhật trên website dmhcg.org.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com