GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ

Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín hữu được tốt hơn, xin những người ai chưa ghi danh trong Giáo xứ, vui lòng ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha mẹ, cũng đến văn phòng để làm một danh sách với số danh bộ riêng.


 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com